VÄLKOMNA TILL HEMSIDAN FÖR INFORMATION OM ÅS KLOSTER

(13 km norr om Varberg)

Det är lätt att hitta hit: Googla på ”Ås klosters hemsida”.

 

Skogspartiet till höger (norr) om det vita huset på kullen, kallas på en conceptkarta från 1759 för ”Kyrkogården”, vilket gör det troligt att klosterbyggnaderna låg  till vänster om huset. I skogsdungen till vänster ligger klostrets fiskdammar. Längst till höger ovanför hästarna skymtar röken från Värö bruk.

 

VAD ÄR SYFTET MED HEMSIDAN?

Vi vill informera arkeologer och övriga intresserade hur projektet fortlöper.

Ås klosters historia får du  kort beskriven i knappen ”Historik, undersökningar” och  ”Årtal”.

Fotografier på hemsidan får användas om Ås klosters hemsida anges. Behövs högupplöst bild : ”Kontakta oss”.

Vi  finns också på facebook under: ”Ås kloster” och YouTube: ”Åsklosterprojektet”.

Christer är ensam ansvarig för hemsidans utformning och all text, förutom den om årtal som lämnades av Tore Nyberg på seminariet 2009. Synpunkter, rättelser och frågor mottages tacksamt : ”Kontakta oss”.